• സൂറ സജദ - റിസൾട്ട് - അന്നൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഓൺലൈൻ ഖുർആൻ ക്വിസ്

  സൂറ സജദ - റിസൾട്ട് - അന്നൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഓൺലൈൻ ഖുർആൻ ക്വിസ്

     

 • സൂറ ലുഖ്‌മാൻ - റിസൾട്ട് - അന്നൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഓൺലൈൻ ഖുർആൻ ക്വിസ്

  സൂറ ലുഖ്‌മാൻ - റിസൾട്ട് - അന്നൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഓൺലൈൻ ഖുർആൻ ക്വിസ്

  QUIZ - 1   QUIZ - 2

 • വിശ്വാസികള് മാനവമൈത്രിയെ ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുക്കണം - ഡോ. ജാബിര് അമാനി

  വിശ്വാസികള് മാനവമൈത്രിയെ ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുക്കണം - ഡോ. ജാബിര് അമാനി

  കുവൈത്ത് :&nbs

 • മതേതര ഭീഷണിക്ക് ബഹുജന കൂട്ടാഴ്മ രൂപപ്പെടണം - ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ

  മതേതര ഭീഷണിക്ക് ബഹുജന കൂട്ടാഴ്മ രൂപപ്പെടണം - ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ

  കുവൈത്ത് :&nbs

LATEST NEWS

annur-international-quran-online-quiz.jpg
6 March, 2018

ONLINE USERS

We have 219 guests and no members online

online-users.png
 • All
 • BOOKS REVIEW
 • HADEES PADNAM
 • IIC UNIT NEWS
 • YOUTH CORNER
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

GALLERY

Kuwait Indian Islahi Centre is a voluntary organization of Indian expatriates since 2002. It is operating under the supervision of Kuwait Ministry of Awqaf and Islamic affairs and affiliated to Embassy of India.